Εισόδος

Φίλτρο νερού

Μια απλή κατασκευή για φιλτράρισμα της γραμμής νερού του σπιτιού.

 

Μια εικόνα, 1000 λέξεις:

Φίλτρο

Σχετικά με τις επιλογές:

1. Διπλό φίλτρο για καλύτερο φιλτράρισμα

2. Το φίλτρο στο πάνω μέρος τις κατασκευής για καλύτερο έλεγχο

3. Μανόμετρα στην είσοδο και έξοδο του φίλτρου για παρακολούθηση του πόσο βρώμικο είναι (διαφορά πίεσης = βουλωμένο φίλτρο)

4. Αποσπώμενο φίλτρο για περίπτωση βλάβης.

5. Βάνες εισόδου και εξόδου για τον καθαρισμό του φίλτρου (τόσο για το νερό από το δίκτυο όσο και για τις επιστροφές από το σπίτι). Ακόμα σε περίπτωση βλάβης του φίλτρου, βγαίνει εκτός.

6.Βάνα By Pass για λειτουργία χωρίς φίλτρο

7-8.Σύνδεσμος για ευκολότερη συνομολόγηση και επισκευή

9.Είσοδος νερού

template Joomla